+38 (044) 408-00-77

info@ggc.com.ua

 • Водонагреватели

  Энергосберегающее оборудование. Водонагреватели.
 • Тепловые завесы

  Инфракрасные обогреватели. Тепловые завесы.
 • Солнечные панели

  Солнечные панели.Готовые системы.
 • Электроснабжение

  Ветрогенераторы. Солнечные системы. Гелиосистемы. Контроллеры заряда.
 • Теплоснабжение

  Обогреватели. Конвекторы. Котлы. Печи-камины. Тепловые вентиляторы
 • Котельное оборудование

 КОМПАНІЯ "ГРЕСА-ГРУП"

«ГРЕСА-ГРУП» - одна з провідних компаній на ринку кліматичного обладнання та альтернативних джерел енергії України та країн СНД.
Багато торгових марок зробили гарний старт в Україні завдяки вмінню, професіоналізму колективу «ГРЕСА-ГРУП». Наші комерційні технології, багаторічний досвід, глибокий аналіз та реальне знання ринку, чітка робота складу – основна причина виваженого, обдуманого вибору саме нас постачальниками та покупцями.
Компанія працює з 1991 року, безперервно розвивається та постійно розширює перелік послуг та обладнання, про що докладно викладено у розділі «НАША КОМПАНІЯ».

На початку 90-х підприємство одне з перших постачало та інсталювало для банківської системи України та підприємств - джерела безперебійного живлення (UPS), що дозволяло в умовах нестабільної роботи енергосистеми підтримувати в постійно діючому режимі сервери банків та підприємств України.
Особливе місце компанія займає на ринку відновлюваних джерел енергії, електрозабезпечення та теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, кондиціювання, утеплення будівель.

Тісна співпраця з українськими державними, комерційними банками та інвесторами дає нам змогу пропонувати нашим клієнтам різні механізми фінансування наших продуктів. За підтримки Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Укргазбанку та «ГРЕСА-ГРУП» стала можлива безпрецедентна програма «Акційні умови кредитування на придбання обладнання у компанії «ГРЕСА-ГРУП».
Ми є ексклюзивними представниками ряда компанії на ринку України. Також офіційними представниками якісного та надійного обладнання та матеріалів: Flamingo, Flamingo Aero, Biokaitra, Atmor, Solitek, Frico, Canrey, Aton, Fuji Electronic, Electra, Daikin, Kvazar, ProjenySolar, Дніпро, Ретра, Термія, Тепломаш, Атмосфера, Полімін та багатьох інших.

Компанія підтримує високу якість обслуговування своєї продукції по всіх регіонах України.
"ГРЕСА-ГРУП" виробляє продукцію під своїм брендом "FLAMINGO", що є обов'язковим гарантом якості продукції, представленої під цим брендом.
Вітрогенератори малої потужності власного бренду FLAMINGO AERO широко відомі як в Україні, так і за кордоном. Географія інстальованих в домогосподарствах вітрогенераторів «FLAMINGO AERO» охоплює такі країни, як Португалія, Македонія, Польща, Німеччина, Білорусь, Росія, Казахстан, Грузія, Греція та ін.

У партнерстві з лідерами серед європейських виробників вітрогенераторів на території України представляє сучасні та надійні горизонтально-осьові установки Viking (Данія), Lely Aircon (Німеччина), Jonica Impianti (Італія), а також вертикально-осьові вітроустановки Ropatec (Італія). Номінальна потужність цих установок – від 10 до 60 кВт, середньорічна продуктивність енергії – від 11 000 до 56 000 кВт * год. Орієнтовані на мережеве підключення домогосподарств за «зеленим тарифом», можливе також використання як автономне або резервне джерело енергопостачання об'єктів малого та середнього бізнесу, фермерських господарств.

У рамках ділового партнерства на території України представляє ренововані вітрогенератори (замінені в рамках модернізації вітропарків та повністю відновлені вітроустановки) від відомих світових виробників Vestas, Nordex, General Electric, Repower, NegMicon тощо з номінальною потужністю від 100 кВт до 3 МВт. Роки випуску таких станцій можуть змінюватись, а ціни кратно відрізняються в меншу сторону від цін на нові вітрогенератори.

Займається розробкою, створенням та монтажем автономних, резервних та гібридних вітрових, сонячних, вітро-сонячних електростанцій для домогосподарств та невеликих підприємств, станцій із підключенням до електромережі за «зеленим тарифом» або для власного споживання, а також промислових вітрових та сонячних електростанцій з великою потужністю за «зеленим тарифом» або для власного споживання.

Компанія «ГРЕСА-ГРУП» є членом Всесвітньої Вітроенергетичної Асоціації (WWEA), Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА), Української Пелетної Спілки (UPU). Співпрацює з державними організаціями, такими як: НАЕР, НКРЕ, Інститут поновлюваної енергетики, бере участь у муніципальних програмах енергозбереження.


КОМПАНИЯ "ГРЕСА-ГРУПП"

«ГРЕСА-ГРУПП» - одна из ведущих компаний на рынке климатического оборудования и альтернативных источников энергии Украины и стран СНГ.

Множество торговых марок сделали хороший старт в Украине благодаря умению, профессионализму коллектива «ГРЕСА-ГРУПП». Наши коммерческие технологии, многолетний опыт, глубокий анализ и реальное знание рынка, четкая работа склада - основная причина взвешенного, обдуманного выбора именно нас поставщиками и покупателями.

Компания работает с 1991 года, непрерывно развивается и постоянно расширяет перечень услуг и оборудования, о чем подробно изложено в разделе «НАША КОМПАНИЯ».

Вначале 90-х предприятие одно из первых поставляло и инсталлировало для банковской системы Украины и предприятий - источники бесперебойного питания (UPS), что позволяло в условиях нестабильной работы энергосистемы поддерживать в постоянно работающем режиме серверы банков и предприятий Украины.

Особое место компания занимает на рынке теплоснабжения, отопления, водоснабжение, кондиционирования, электроснабжения, возобновляемых источников энергии, утепления зданий.

Тесное сотрудничество с украинскими государственными банками позволяет нам предлагать нашим покупателям различные механизмы финансирования наших продуктов. При поддержке Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Укргазбанка и «ГРЕСА-ГРУПП» стала возможна беспрецедентная программа «Акционные условия кредитования на приобретение оборудования в компании «ГРЕСА-ГРУПП».

Мы являемся эксклюзивными представителями компании «ATMOR Industries Ltd.» на рынке Украины. Также официальными представителями качественного и надежного оборудования и материалов: Flamingo, Flamingo Aero, Biokaitra, Atmor, Frico, Canrey, Aton, Fiji Electronic, Electra, Daikin, Kvazar, ProjenySolar, Днипро, ТК, Тепломаш, Атмосфера, Полимин и многих других.

Компания сотрудничает более чем 50 сервисных центров по всем регионах Украины, что позволяет поддерживать высокое качество обслуживание своей продукции.

«ГРЕСА-ГРУПП» производит продукцию под своим брендом «FLAMINGO», что является обязательным гарантом качества продукции, представленной под этим брендом.

Ветрогенераторы малой мощности собственного бренда «FLAMINGO AERO» широко известны как в Украине, так и за рубежом. География инсталлированных ветрогенераторов «FLAMINGO AERO» охватывает такие страны, как Португалия, Македония, Польша, Белоруссия, Россия, Казахстан, Латвия, Эстония и др.

В партнерстве с лидерами среди европейских производителей ветрогенераторов на территории Украины представляет современные и надежные горизонтально-осевые установки Viking (Дания), Lely Aircon (Германия), Jonica Impianti (Италия), а также вертикально-осевые ветроустановки Ropatec (Италия). Номинальная мощность этих установок – от 10 до 60 кВт, среднегодовая производительность энергии – от 11000 до 56000 кВт*час. Ориентированы на сетевое подключение домохозяйств по «зеленому тарифу», возможно также использование в качестве автономного или резервного источника энергоснабжения объектов малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств.

В рамках делового партнерства на территории Украины представляет реновированные ветрогенераторы (заменены в рамках модернизации ветропарков и полностью восстановленные ветроустановки) от известных мировых производителей Vestas, Nordex, General Electric, Repower, NegMicon, и тп с номинальной мощностью от 100 кВт до 3 МВт. Года выпуска таких станций могут варьироваться, а цены кратно отличаются в меньшую сторону от цен на новые ветрогенераторы.

Занимается разработкой, созданием и монтажом автономных, резервных и гибридных солнечных электростанций для домохозяйств, станций с подключением к электросети по «зеленому тарифу», а также сетевых промышленных солнечных электростанций с мощностью до нескольких МВт, работающих по «зеленому тарифу». Мы предоставляем широкий выбор солнечных панелей от ведущих мировых производителей: CSUN, DMEGC, ET Solar, Hansol, Itek, JA Solar, Jinko, Solar, JS, Lerri, Lightway, Linuo, Luxor, Perlight, Puresolar, RECOM, Risen, Silfab, Solartec, Sunpreme, Sunerg, Sunage, Talesun, Trina Solar, Trunsun, Upsolar, IBC solar и другие.

По партнерским договорам работает по программам льготного финансирования энергоэффективных проектов и приобретения оборудования как для малого и среднего бизнеса (МСБ), так и для частных лиц, с Укргазбанком, Прокредитбанком, Банком Глобус и ОТР Банком.

«ГРЕСА-ГРУПП» является одним из основных трейдеров пеллет в Украине. Это важное направление развития в нашей компании.

Компания «ГРЕСА-ГРУПП» является членом Всемирной Ветроэнергетической Ассоциации (WWEA)Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ)Украинской Ветроэнергетической Ассоциации (УВЭА), Украинского Пеллетного Союза (UPU). Сотрудничает с государственными организациями, такими как: НАЭР, НКРЭ, Институт возобновляемой энергетики, участвует в муниципальных программах по энергосбережению.